พระราชบัญญัติข้อมูลช่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

บอร์ดสำหรับเผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง คู่มือ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติข้อมูลช่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

Postโดย มส0016.3 » Fri Jun 25, 2010 9:44 am

1. พระราชบัญญัติข้อมูลช่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ไฟล์แนบ)
Attachments
law_information2540.pdf
พรบ.ข้อมูลช่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(96.33 KiB) Downloaded 523 times
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ฝ่ายอำนวยการ
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชั้น 3) ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-2156 ต่อ 27105
โทรสาร 0-5361-2156 ต่อ 27323
มส0016.3
 
ตอบ: 3575
สมัครสมาชิก: Sat May 15, 2010 10:52 am

หนังสือ "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี"

Postโดย มส0016.1 » Mon Mar 21, 2011 9:45 am

2. หนังสือ "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี" โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ
1. ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน
2. แตกไฟล์แรก (part1) ด้วยโปรแกรม winrar หรือ 7-zips
Attachments
Tatal_act2540_170853.part07.rar
หนังสือ "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี" -- ส่วนที่ 7
(601.91 KiB) Downloaded 702 times
Tatal_act2540_170853.part06.rar
หนังสือ "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี" -- ส่วนที่ 6
(1.39 MiB) Downloaded 703 times
Tatal_act2540_170853.part05.rar
หนังสือ "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี" -- ส่วนที่ 5
(1.39 MiB) Downloaded 684 times
Tatal_act2540_170853.part04.rar
หนังสือ "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี" -- ส่วนที่ 4
(1.39 MiB) Downloaded 698 times
Tatal_act2540_170853.part03.rar
หนังสือ "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี" -- ส่วนที่ 3
(1.39 MiB) Downloaded 691 times
Tatal_act2540_170853.part02.rar
หนังสือ "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี" -- ส่วนที่ 2
(1.39 MiB) Downloaded 704 times
Tatal_act2540_170853.part01.rar
หนังสือ "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี" -- ส่วนที่ 1
(1.39 MiB) Downloaded 694 times
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชั้น 3) ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-2156 ต่อ (สื่อสาร) 27300,27345 (ข้อมูล) 27327,27027
โทรสาร 0-5361-2156 ต่อ 27323
มส0016.1
 
ตอบ: 154
สมัครสมาชิก: Sat May 15, 2010 10:50 am


กลับไปหน้า พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบ / คู่มือที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน

cron