นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2554

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2554

Postโดย มส0016.3 » Tue Sep 13, 2011 2:02 pm

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี อันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง
Attachments
รวมเล่มนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี54 _1_.pdf
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2554
(383.86 KiB) Downloaded 530 times
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ฝ่ายอำนวยการ
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชั้น 3) ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-2156 ต่อ 27105
โทรสาร 0-5361-2156 ต่อ 27323
มส0016.3
 
ตอบ: 3575
สมัครสมาชิก: Sat May 15, 2010 10:52 am

ผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2554

Postโดย administrator » Mon Feb 27, 2012 3:59 pm

ผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2554
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Attachments
รวมผล LD5 ปี54.pdf
ผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2554
(45.9 KiB) Downloaded 375 times
administrator
Site Admin
 
ตอบ: 10
สมัครสมาชิก: Sat May 15, 2010 10:17 am


กลับไปหน้า นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน

cron