หน้า 1 จาก 1

สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2549

PostPosted: Mon Oct 28, 2013 10:32 am
โดย มส0016.1
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2549
Gross Provincial Product of Maehongson 2006


ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน (http://klang.cgd.go.th/msn/Cfo_report.html)