คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 760/2553 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 53 เรื่องมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 760/2553 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 53 เรื่องมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Postโดย มส0016.3 » Thu Jun 10, 2010 10:14 am

เอกสารชุดนี้ประกอบไปด้วย

1) หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส. 0016.3/ว2463 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 53
2) คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 760/2553 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 53 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัด และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน
3) ภาคผนวก ก.-ช. แนบท้ายคำสั่งที่ ที่ 760/2553 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 53
Attachments
มส0016.3-ว2463-2553.pdf
หนังสือนำส่ง มส. 0016.3/ว2463 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 53
(257.3 KiB) Downloaded 453 times
คำสั่งมสที่760-2553.PDF
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 760/2553 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 53 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่่าราชการจังหวัด
(253.62 KiB) Downloaded 579 times
ผนวก ช.pdf
ภาคผนวก ช.
(1.02 MiB) Downloaded 603 times
ผนวก ฉ.pdf
ภาคผนวก ฉ.
(3.25 MiB) Downloaded 618 times
ผนวก จ.pdf
ภาคผนวก จ.
(1.25 MiB) Downloaded 629 times
ผนวก ง_4.pdf
ภาคผนวก ง. ส่วนที่ 4
(4.66 MiB) Downloaded 1241 times
ผนวก ง_3.pdf
ภาคผนวก ง. ส่วนที่ 3
(4.38 MiB) Downloaded 609 times
ผนวก ง_2.pdf
ภาคผนวก ง. ส่วนที่ 2
(4.33 MiB) Downloaded 620 times
ผนวก ง_1.pdf
ภาคผนวก ง. ส่วนที่ 1
(4.64 MiB) Downloaded 806 times
ผนวก ค.pdf
ภาคผนวก ค.
(343.44 KiB) Downloaded 508 times
ผนวก ข.pdf
ภาคผนวก ข.
(4.05 MiB) Downloaded 771 times
ผนวก ก.pdf
ภาคผนวก ก.
(3.61 MiB) Downloaded 583 times
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ฝ่ายอำนวยการ
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชั้น 3) ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-2156 ต่อ 27105
โทรสาร 0-5361-2156 ต่อ 27323
มส0016.3
 
ตอบ: 3575
สมัครสมาชิก: Sat May 15, 2010 10:52 am

กลับไปหน้า การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน

cron