หน้า 1 จาก 1

แบบฟอร์ม/เอกสารที่ต้องส่ง ในการเบิกจ่าย (งบกลุ่มจังหวัด)

PostPosted: Mon Feb 08, 2016 5:58 pm
โดย มส0016.3
แบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่าย (งบกลุ่มจังหวัด)

ประกอบด้วย
-แบบ 1
-แบบ 2
-แบบ 3
-แบบสัญญายืมเงิน
-แบบ 6

** อย่าลืมแนบ !!!! เช็คลิสต์นำส่งเอกสารขอเบิกมาด้วยทุกครั้ง ***

** เช็คลิสต์ ใช้ชุดเดียวกันกับงบจังหวัด ***