หน้า 1 จาก 1

ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ

PostPosted: Mon Jan 22, 2018 7:58 pm
โดย มส0016.3
แบบตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
แบบตามกฎ กพ.pdf
แบบตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
(4.8 MiB) Downloaded 164 times