เอกสารเกี่ยวกับการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524

บอร์ดสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มงานอำนวยการ สนจ.แม่ฮ่องสอน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารเกี่ยวกับการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524

Postโดย มส0016.3 » Thu May 03, 2018 5:21 pm

แบบฟอร์มบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ ชุดที่ 2
บันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ ชุดที่ 2.docx
บันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ ชุดที่ 2
(58.43 KiB) Downloaded 315 times
:D
แบบฟอร์มบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ ชุดที่ 1
บันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ ชุดที่ 1.docx
บันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ ชุดที่ 1
(59.24 KiB) Downloaded 293 times
:lol:
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.3/ว 47 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2546 เรื่อง แบบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410-3-ว 47 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2546.pdf
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.3/ว 47 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2546
(4.18 MiB) Downloaded 737 times
:lol:
คู่มือแนวทางการรับส่งงานในหน้าที่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
แนวทางการรับส่งงานในหน้าที่.pdf
แนวทางการรับส่งงานในหน้าที่ จัดทำโดยกลุ่มตรวจสอบภายในกรมวิชาการเกษตร
(1.75 MiB) Downloaded 283 times

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524.PDF
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
(453.07 KiB) Downloaded 206 times
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ฝ่ายอำนวยการ
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชั้น 3) ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-2156 ต่อ 27105
โทรสาร 0-5361-2156 ต่อ 27323
มส0016.3
 
ตอบ: 3575
สมัครสมาชิก: Sat May 15, 2010 10:52 am

กลับไปหน้า กลุ่มงานอำนวยการ

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน

cron